Meet Our Staff Members

Sarah Archer
Sarah Archer

Owner/Manager SENCO Child Protection Liaison Officer

press to zoom
Nikki White
Nikki White

Deputy Manager Deputy Child Protection Liaison Officer

press to zoom
Susan Blissett
Susan Blissett

Nursery Administrator

press to zoom
Tanya Throp
Tanya Throp

Early Years Practitioner

press to zoom
Jade George
Jade George

Early Years Practitioner

press to zoom
Rebeka Lawton
Rebeka Lawton

Early Years Practitioner

press to zoom
Annie Brooks
Annie Brooks

Early Years Practitioner

press to zoom
Kiera Catania
Kiera Catania

Special Educational Needs Support Practitioner

press to zoom